MSN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Theo công văn số 29/TB-SGDHCM ngày 10/01/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết MSN, (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MSN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Mã chứng khoán:
MSN
Mã ISIN:
VN000000MSN4
Ngày giao dịch chính thức :
27/12/2017
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế  chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC