CTW: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 27/09/2016
Theo công văn số 990/TB-SGDHN ngày 23/09/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CTW, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CTW từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Mã chứng khoán:
CTW
Mã ISIN:
VN000000CTW4
Ngày giao dịch chính thức :
30/09/2016
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC