PHC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PHC từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
Cập nhật: Thứ ba, 25/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PHC từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Trụ sở chính:
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
02466646518/19/20
Fax:
02466646521
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Mã chứng khoán:
PHC
Mã ISIN:
VN000000PHC3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
27/09/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 20.899.956 cổ phiếu
(Hai mươi triệu tám trăm chín mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 208.999.560.000 đồng
(Hai trăm linh tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
 Kể từ ngày 27/09/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán PHC từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE trên hệ thống của VSD.
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC