ART: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ART từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HNX
Cập nhật: Thứ ba, 25/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ART từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HNX như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Artex
Trụ sở chính:
Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
02439368368
Fax:
02439368367
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex
Mã chứng khoán:
ART
Mã ISIN:
VN000000ART8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HNX
Ngày hiệu lực:
26/09/2018
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký:  37.259.983 cổ phiếu
            (Ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi chín nghìn chín trăm tám mươi ba cổ phiếu)      - Tổng giá trị chứng khoán  đăng ký: 372.599.830.000 đồng
    (Ba trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 26/09/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ART từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HNX trên hệ thống của VSD.
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC