TAG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TAG từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TAG từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
Trụ sở chính:
Số 1174 đường láng, phường Láng Thượng,Quận đống đa,Tp.Hà Nội
Điện thoại:
04.37666666
Fax:
04.37667708
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh
Mã chứng khoán:
TAG
Mã ISIN:
VN000000TAG1
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 24.914.991 cổ phiếu
      (Hai mươi tư triệu chín trăm mười bốn nghìn chín trăm chín mươi mốt cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 249.149.910.000 đồng
     (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng)
Kể từ ngày 19/09/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TAG từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh hủy niêm yết tại HNX theo Quyết định số 579/QĐ-SGDHN ngày 12/09/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC