PIV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PIV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PIV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần PIV
Trụ sở chính:
Tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
Điện thoại:
04-37957604
Fax:
04-37957605
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV
Mã chứng khoán:
PIV
Mã ISIN:
VN000000PIV1
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
04/09/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 17.324.942 cổ phiếu
(Mười bảy triệu ba trăm hai mươi tư nghìn chín trăm bốn mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 173.249.420.000 đồng
(Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 04/09/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán PIV từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV hủy niêm yết tại HNX theo Quyết định số 486/QĐ-SGDHN ngày 31/07/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.

 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC