TTB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TTB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TTB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Trụ sở chính:
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:
0280 3844888
Fax:
0280 3844888
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Mã chứng khoán:
TTB
Mã ISIN:
VN000000TTB2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
10/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 46.826.954 cổ phiếu (Bốn mươi sáu triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 468.269.540.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 10/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE trên hệ thống của VSD.
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu TTB tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC