SMB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SMB từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Cập nhật: Thứ sáu, 27/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSD) thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SMB từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Trụ sở chính:
01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐakLak
Điện thoại:
0262. 3877519
Fax:
0262. 3877455
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung
Mã chứng khoán:
SMB
Mã ISIN:
VN000000SMB9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
30/07/2018
-  Tổng số cổ phiếu đăng ký: 29.846.648 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn sáu trăm bốn mươi tám cổ phiếu)
-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 298.466.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)
-     Kể từ ngày 30/07/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SMB từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC