SCS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SCS từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Cập nhật: Thứ sáu, 27/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SCS từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Trụ sở chính:
Số 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.39976930
Fax:
08.39976840
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SCS
Mã ISIN:
VN000000SCS4
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
30/07/2018
Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 57.175.700 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn bảy trăm cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 571.757.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi mốt tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng)
Kể từ ngày 30/07/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SCS từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC