KSA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KSA từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 27/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KSA từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Trụ sở chính:
Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:
84.62 3870935
Fax:
84.62 3871935
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Mã chứng khoán:
KSA
Mã ISIN:
VN000000KSA5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HOSE
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
03/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 93.427.360 cổ phiếu  (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn ba trăm sáu mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 934.273.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi bốn tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)
Kể từ ngày 03/08/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán KSA từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.

 

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC