SGN: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGN từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Cập nhật: Thứ sáu, 20/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGN từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
Trụ sở chính:
58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08-38485383
Fax:
08-38489324
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SGN
Mã ISIN:
VN000000SGN6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
25/07/2018
Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 23.995.952 cổ phiếu  (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi hai cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán  đăng ký: 239.959.520.000 đồng  (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín tỷ chín trăm năm mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 25/07/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SGN từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC