VBB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Trụ sở chính:
47 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:
0793 621008
Fax:
0793 621858
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Mã chứng khoán:
VBB
Mã ISIN:
VN000000VBB6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
09/07/2018
-     Tổng số cổ phiếu đăng ký: 324.900.000 cổ phiếu 
(Bằng chữ:Ba trăm hai mươi bốn triệu chín trăm ngàn cổ phiếu)
-     Tổng giá trị cổ phiếu: 3.249.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Ba ngàn hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng chẵn)
Kể từ ngày 09/07/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VBB từ thị trường UPCOM sang thị trườngĐCCNY.
Lý do chuyển sàn: Cho cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian Tổ chức phát hành chưa hoàn thành đăng ký giao dịch chứng khoán VBB trên UPCOM
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC