DPG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DPG từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
Cập nhật: Thứ tư, 16/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DPG từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đạt Phương
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.37830856
Fax:
024.37830859
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương
Mã chứng khoán:
DPG
Mã ISIN:
VN000000DPG3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
21/05/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 29.999.962 cổ phiếu (Hai mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 299.999.620.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
 Kể từ ngày 21/05/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DPG từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE trên hệ thống của VSD.
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC