GEX: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GEX từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
Cập nhật: Thứ năm, 11/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GEX từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Trụ sở chính:
52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:
04.3972 6246
Fax:
04.3972 6282
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Mã chứng khoán:
GEX
Mã ISIN:
VN000000GEX5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 266.800.000 cổ phiếu
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 2.668.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
Kể từ ngày 17/01/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán GEX từ thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC