SGR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGR từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
Cập nhật: Thứ ba, 09/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGR từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Trụ sở chính:
63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 38405549/38405550
Fax:
(028) 38405553
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SGR
Mã ISIN:
VN000000SGR7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Kể từ ngày 10/01/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SGR từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC