MKP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MKP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ ba, 09/01/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MKP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar
Trụ sở chính:
297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM
Điện thoại:
08. 3865 0258
Fax:
08. 3865 0394
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar
Mã chứng khoán:
MKP
Mã ISIN:
VN000000MKP6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
Kể từ ngày 17/01/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MKP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu MKP tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC