MFS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MFS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ sáu, 05/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MFS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone
Trụ sở chính:
Tầng 3, Tòa nhà TTC, số 19, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 3772 6966
Fax:
(84-4) 3772 6989
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone
Mã chứng khoán:
MFS
Mã ISIN:
VN000000MFS0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 7.062.979 cổ phiếu
(Bảy triệu không trăm sáu mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký 70.629.790.000 đồng
 (Bảy mươi tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 08/01/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MFS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu MFS tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC