UXC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu UXC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
Cập nhật: Thứ năm, 04/01/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu UXC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
Trụ sở chính:
Số 24 đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:
(079) 3851979
Fax:
(079) 3852958
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
Mã chứng khoán:
UXC
Mã ISIN:
VN000000UXC0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Tổng số cổ phiếu đăng ký: 35.400.000 cổ phiếu 
(Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 354.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng)
Kể từ ngày 05/01/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán UXC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển sàn: Cho cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian Tổ chức phát hành chưa hoàn thành đăng ký giao dịch chứng khoán UXC trên UPCOM.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC