BAL: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BAL từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ năm, 04/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BAL từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
Trụ sở chính:
Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
(031) 3837 257
Fax:
(031) 3837 137
Tên chứng khoán:
Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
Mã chứng khoán:
BAL
Mã ISIN:
VN000000BAL9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
05/01/2018

Kể từ ngày 05/01/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BAL từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.

Lý do chuyển: Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu BAL tại Thành viên lưu ký.

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC