KOS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KOS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ ba, 05/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KOS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Kosy
Trụ sở chính:
B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 37833660
Fax:
024 37833661
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
Mã chứng khoán:
KOS
Mã ISIN:
VN000000KOS6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
06/12/2017
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 41.500.000 cổ phiếu
(Bốn mươi mốt triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 415.000.000.000 đồng
(Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)
Kể từ ngày 06/12/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán KOS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu KOS tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC