BWS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BWS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 24/11/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BWS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Trụ sở chính:
Số 14 đường 30/04, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại:
064.3838324
Fax:
064.3833636
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã chứng khoán:
BWS
Mã ISIN:
VN000000BWS8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
27/11/2017
-     Tổng số cổ phiếu đăng ký: 60.000.000 cổ phiếu 
(Bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phiếu)
-     Tổng giá trị cổ phiếu: 600.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
Kể từ ngày 27/11/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BWS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY) sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu BWS tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC