FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
Trụ sở chính:
Số 8 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.35108880
Fax:
08.38431335
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
Mã chứng khoán:
FRM
Mã ISIN:
VN000000FRM2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
21/11/2017
-     Tổng số cổ phiếu đăng ký: 11.700.000 cổ phiếu 
(Bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm ngàn.)
-     Tổng giá trị cổ phiếu: 117.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ đồng.)
Kể từ ngày 21/11/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY) sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu FRM tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC