BTW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX
Cập nhật: Thứ năm, 09/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (CNVSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Trụ sở chính:
194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.38297147
Fax:
08.38229778
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Cấp nước Bến Thành
Mã chứng khoán:
BTW
Mã ISIN:
VN000000BTW6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HNX
Ngày hiệu lực:
10/11/2017
-Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 9.360.000 cổ phiếu                  
(Bằng chữ: Chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn cổ phiếu)
-Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 93.600.000.000 đồng
(Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
Kể từ ngày 10/11/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC