NBW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX
Cập nhật: Thứ năm, 09/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Trụ sở chính:
H2 Lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08)54122499
Fax:
(08)54122500
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Cấp nước Nhà Bè
Mã chứng khoán:
NBW
Mã ISIN:
VN000000NBW9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HNX
Ngày hiệu lực:
13/11/2017
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 10.900.000 cổ phiếu                  
(Bằng chữ: Mười triệu chín trăm ngàn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 109.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ đồng)
Kể từ ngày 13/11/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX trên hệ thống của VSD.
VSD thông báo để các Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC