OTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Otran Logistics
Trụ sở chính:
Đường số 4, khu Công nghiệp Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:
064 3897789
Fax:
064 3897859
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Otran Logistics
Mã chứng khoán:
OTG
Mã ISIN:
VN000000OTG2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
27/10/2017
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 50.000.000 cổ phiếu 
   (Bằng chữ: Năm mươi triệu)

- Tổng giá trị cổ phiếu: 500.000.000.000 đồng 
   (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)

Kể từ ngày 27/10/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu OTG tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC