TVP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Dược phẩm TV.Pharm
Trụ sở chính:
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:
0743 740234
Fax:
0743 740239
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Dược phẩm TV.Pharm
Mã chứng khoán:
TVP
Mã ISIN:
VN000000TVP8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
-     Tổng số cổ phiếu đăng ký: 10.080.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu không trăm tám mươi ngàn cổ phiếu)
-     Tổng giá trị cổ phiếu: 100.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng)
Kể từ ngày 14/08/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM.
Lý do chuyển sàn: Tổ chức phát hành đăng ký giao dịch chứng khoán TVP trên thị trường UPCOM.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu TVP tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC