BNA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 25/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2019/GCNCP-VSD ngày 25/01/2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
Trụ sở chính:
Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
0243.7805022
Fax:
0243.7805024
Vốn điều lệ:
80,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
Mã chứng khoán:
BNA
Mã ISIN:
VN000000BNA5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
8,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
80,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 28/01/2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đăng ký niêm yết cổ phiếu BNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu BNA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: