TN1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2018/GCNCP-VSD ngày 09/11/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Trụ sở chính:
Tầng 25, tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 73073099
Fax:
024 37713651
Vốn điều lệ:
133,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Mã chứng khoán:
TN1
Mã ISIN:
VN000000TN14
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
13,300,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
133,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/11/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đăng ký niêm yết cổ phiếu TN1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TN1 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: