CMD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 98/2018/GCNCP-VSD ngày 08/11/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:
215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08 38368406 - 38367043
Fax:
08 38369434
Vốn điều lệ:
150,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:
CMD
Mã ISIN:
VN000000CMD9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
150,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 09/11/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký giao dịch cổ phiếu CMD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CMD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: