USD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2018/GCNCP-VSD ngày 08/11/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Trụ sở chính:
Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:
0299 3822354
Fax:
0299 3825900
Vốn điều lệ:
56,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Mã chứng khoán:
USD
Mã ISIN:
VN000000USD8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,600,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
56,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 09/11/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đăng ký giao dịch cổ phiếu USD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu USD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: