ILB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 99/2018/GCNCP-VSD ngày 08/11/2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình
Trụ sở chính:
Số 10, Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại:
0251 6255999
Fax:
0251 6501826
Vốn điều lệ:
245,022,450,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình
Mã chứng khoán:
ILB
Mã ISIN:
VN000000ILB2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
24,502,245 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
245,022,450,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 09/11/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình đăng ký niêm yết cổ phiếu ILB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu ILB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: