CAF: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 86/2018/GCNCP-VSD ngày 12/10/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau
Trụ sở chính:
Số 969, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại:
0290 3560137
Fax:
0290 3560861
Vốn điều lệ:
66,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau
Mã chứng khoán:
CAF
Mã ISIN:
VN000000CAF9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,600,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
66,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/10/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau đăng ký giao dịch cổ phiếu CAF trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CAF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: