TCE11723: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 06/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2018/GCNTP-VSD ngày 05/06/2018 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Giáo dục Thành Thành Công như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
Trụ sở chính:
Số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 39 484 860
Fax:
(028) 39 484 861
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 05/06/2018.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TTCE122022
Mã chứng khoán:
TCE11723
Mã ISIN:
VN0TCE117238
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu Doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký:
801,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
80,100,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/06/2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Giáo dục Thành Thành Công đăng ký niêm yết trái phiếu TCE11723 tại SGDCK TPHCM. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TPHCM.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: