CEN: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 05/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2018/GCNCP-VSD ngày 04/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần CENCON Việt Nam
Trụ sở chính:
Tầng 5, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0246 285 0292
Fax:
0246 285 0292
Vốn điều lệ:
13,092,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam
Mã chứng khoán:
CEN
Mã ISIN:
VN000000CEN5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,309,200 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
13,092,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu CEN trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CEN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: