DDG: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 27/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 25/2018/GCNCP-VSD ngày 27/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
Trụ sở chính:
308 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0283 810 7899
Fax:
0283 810 7218
Vốn điều lệ:
120,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
Mã chứng khoán:
DDG
Mã ISIN:
VN000000DDG9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
12,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
120,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/05/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đăng ký niêm yết cổ phiếu DDG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu DDG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: