PRT: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 27/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 15 CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 26/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
Trụ sở chính:
A128, đường 3/2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
0274 3755243
Fax:
0274 3755040
Vốn điều lệ:
3,000,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
Mã chứng khoán:
PRT
Mã ISIN:
VN000000PRT6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
29,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
298,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/04/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu PRT trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PRT thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: