HTM: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 27/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 16CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 26/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
Số 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
(84-24) 38267984
Fax:
(84-24) 39288407
Vốn điều lệ:
2,200,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
HTM
Mã ISIN:
VN000000HTM4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
75,440,406 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
754,404,060,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/04/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu HTM trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HTM thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: