VHM: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 27/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2018/GCNCP-VSD ngày 26/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vinhomes, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vinhomes
Trụ sở chính:
Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:
024 39749350
Fax:
024 39749351
Vốn điều lệ:
33,495,139,180,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes
Mã chứng khoán:
VHM
Mã ISIN:
VN000000VHM0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,679,611,550 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
26,796,115,500,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/04/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Vinhomes đăng ký niêm yết cổ phiếu VHM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu VHM được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: