NQN: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2018/GCNCP-VSD ngày 11/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
Trụ sở chính:
Số 449 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại:
0203 3835733
Fax:
0203 3835796
Vốn điều lệ:
508,315,939,959 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
Mã chứng khoán:
NQN
Mã ISIN:
VN000000NQN6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
40,295,178 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
402,951,780,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/04/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đăng ký giao dịch cổ phiếu NQN trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NQN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: