PEG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2018/GCNCP-VSD ngày 11/04/2018 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
số 194 Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 3930 3633
Fax:
(028) 3930 5686
Vốn điều lệ:
2,600,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
PEG
Mã ISIN:
VN000000PEG1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
248,877,470 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
2,488,774,700,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/04/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần đăng ký giao dịch cổ phiếu PEG trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PEG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: