TD1848139: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2018/GCNTP-VSD ngày 29/03/2018 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính:
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 8242 243
Fax:
(84-4) 9331 294
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29/03/2018.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 27/2018
Mã chứng khoán:
TD1848139
Mã ISIN:
VNTD18481398
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,500,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
550,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/03/2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: