LDW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 07/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 10CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 06/03/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Trụ sở chính:
Số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:
0263 3 822 240
Fax:
0263 3 824 050
Vốn điều lệ:
788,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Mã chứng khoán:
LDW
Mã ISIN:
VN000000LDW9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
13,816,193 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
138,161,930,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/03/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu LDW trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: