SLD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2018/GCNCP-VSD ngày 02/03/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Địa ốc Sacom, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Địa ốc Sacom
Trụ sở chính:
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông), phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
028 35120002
Fax:
028 35126392
Vốn điều lệ:
402,236,090,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sacom
Mã chứng khoán:
SLD
Mã ISIN:
VN000000SLD7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
40,223,609 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
402,236,090,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/03/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: