OIL: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 08CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 02/03/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viênTên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
Tầng 14-18, tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0283.9106990
Fax:
0283.9106980
Vốn điều lệ:
10,342,295,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
OIL
Mã ISIN:
VN000000OIL5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
200,445,036 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
2,004,450,360,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/03/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu OIL trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu OIL thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: