BUD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 09CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 02/03/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuTên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Thoát nước và Phát triển khoa học công nghệ Việt
Trụ sở chính:
Số 6 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:
0254 3853125
Fax:
0254 3511385
Vốn điều lệ:
100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thoát nước và Phát triển khoa học công nghệ Việt
Mã chứng khoán:
BUD
Mã ISIN:
VN000000BUD4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
3,505,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
35,050,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/03/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu BUD trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: