POW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 07CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 02/03/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH một thành viên – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
(84-24) 22210288
Fax:
(84-24) 22210288
Vốn điều lệ:
23,418,716,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
POW
Mã ISIN:
VN000000POW7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
467,802,523 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
4,678,025,230,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/03/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu POW trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu POW thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: