C22: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 27/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2018/GCNCP-VSD ngày 26/02/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần 22, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần 22
Trụ sở chính:
763 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:
024 3875 5946
Fax:
024 3827 6928
Vốn điều lệ:
3,550,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần 22
Mã chứng khoán:
C22
Mã ISIN:
VN000000C226
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
3,550,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
35,500,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/02/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần 22 đăng ký giao dịch cổ phiếu C22 tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu C22 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: