SJG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 06/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 04CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 05/02/2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty TNHH một thành viên
Trụ sở chính:
Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.38541164
Fax:
024.38541161
Vốn điều lệ:
4,500,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Mã chứng khoán:
SJG
Mã ISIN:
VN000000SJG4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
669,300 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
6,693,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/02/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu SJG trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SJG thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: