FUCTVGF2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ số 01/2018/GCNCCQ-VSD ngày 02/02/2018 và cấp mã chứng chỉ quỹ cho Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Trụ sở chính:
Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.62992090
Fax:
08.62992108
Vốn điều lệ:
25,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2
Mã chứng khoán:
FUCTVGF2
Mã ISIN:
VN0FUCTVGF21
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Số lượng chứng khoán đăng ký:
17,000,000 chứng chỉ quỹ
Giá trị chứng khoán đăng ký:
170,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/02/2018,VSD nhận lưu ký số chứng chỉ quỹ đăng ký trên.
Lưu  ý: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ FUCTVGF2 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ FUCTVGF2 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: