TD1838132: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 07/2018/GCNTP-VSD ngày 01/02/2018 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính:
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 8242 243
Fax:
(84-4) 9331 294
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 01/02/2018.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 11/2018
Mã chứng khoán:
TD1838132
Mã ISIN:
VNTD18381325
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/02/2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: